باب کروکر

سناتور ایالات متحده

 

باب کروکر، نماینده مجلس سنای آمریکا، و رئیس دفتر کمیته روابط خارجی این مجلس، از جمله رهبران آگاه در سطح بین المللی است که تاثیر به سزایی در رهبری دیپلماسی، اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده داشته است.  سناتور کروکر از سال 2007 تاکنون از بیش از 70 کشور جهان باز دید کرده و درک عمیق و تخصصی او از پیامد های مقوله آزادی و همچنین روابط راهبردی آمریکا با ایران و سایر ملل، نه تنها برای ایالات متحده، بلکه برای دیگر متحدان آمریکا نیز قابل لمس است.

 

© 2017  All Rights Reserved