چیپ آندره عا

شریک تهیه

 

چیپ آندره عا، موسس و مدیر شرکت مشاوره ای " Andreae & Associations, Inc" در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، از سال 1991 در زمینه مدریت راهبردی خطر در روابط دولتی، برای شرکت های بین المللی حاضر در بازار های نو ظهور سراسر جهان ایفای نقش کرده است. او همچنین سابقه 13 سال فعالیت در کنگره آمریکا، شامل چهار سال همکاری با کمیته منتخب امنیت مجلس سنا و همچنین پنج سال ریاست ستاد سناتور ریچارد لوگار ایندیانا را در کارنامه خود دارد.

 

چیپ آندره عا همچنین در موسسه بین المللی جمهوری خواهان و موسسه ملی دمکرات ها به آموزگار حوزه احزاب سیاسی تازه تاسیس و دمکراسی های درحال ظهور در مرکز و شرق اروپا مشغول خدمت کرده است. او از سال 2004 تا 2008 مدیریت اجرایی شرکت " Bell Pottinger" را در ایالات متحده برعهده داشته و فعالیت های چند ملیتی را در خاور میانه در پشتیبانی از وزارت دفاع آمریکا رهبری کرد. چیپ آندره عا همچنین به عنوان معاون رئیس " Policy Impact Communications " در این شرکت حضور دارد.

© 2017  All Rights Reserved