مایکل دوان

موسسه هادسون

 

مایکل دوران، کارشناس امور امنیتی خاور میانه و از اعضای ارشد موسسه هادسون در واشنگتن دی سی است. او از جمله مدیران ارشد در شورای امنیت ملی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش بود. طراحی و هماهنگی راهبردی آمریکا در خصوص مسائل مختلف در خاور میانه، روابط اعراب، اسرائیل و ایالات متحده، و همچنین تلاش برای مهار نقش مخرب حکومت ایران در سوریه ازجمله اقدامات او است.

 

© 2017  All Rights Reserved