مورگان رایت

مدیر و مالک موسسه مورگان رایت

 

مورگان رایت، کارشناس سرشناس حوزه امنیت سایبری، تروریسم اینترنتی، سرقت هویت و حفظ حریم خصوصی است. او صد ها نمایشگاه با موضوع اخبار ملی، رادیو، چاپ و وبسایت برپا کرده و با مخاطبان بسیاری در سراسر جهان به گفتگو نشسته است. از موگان رایت پیشتر به عنوان یک سرباز، افسر پلیس و کارگار تقدیر شده است.

 

© 2017  All Rights Reserved