بیل کوان

سرهنگ دوم تفنگداران دریایی آمریکا

 

یل کوان، افسر بازنشسته نیروی دریایی و ازجمله تفنگداران دریایی مورد ستایش قرار گرفته ایالات متحده است. او در سال 2002 به عنوان تحلیل گر تروریسم و امنیت ملی در یکی از گروه های طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون انتخاب شد. بیل کوان تا بعد از دوران بازنشستگی اش نیز در چندین مورد عملیات مخفی در خاورمیانه و آمریکای لاتین حضور پیدا کرده است.

© 2017  All Rights Reserved