امانوئل اوتولانگی

بنیاد دفاع از دمکراسی

 

امانوئل اوتولانگی یکی از کارشناسان فعال در حوزه تحریم های ایران در بنیاد دفاع از دمکراسی است. تمرکز او بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتباطات بخش انرژی کشور و شبکه تدارکاتی آن است. اتولانگی به عنوان یک نویسنده برجسته، پنج کتاب منتشر کرده که آخرین آن "پاسداران"، کتابی در خصوص مسائل درونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام دارد.

 

© 2017  All Rights Reserved