الکس وطن خواه

موسسه خاورمیانه

 

الکس وطن خواه، کارشناس امور امنیتی خاور میانه، با تمرکز ویژه بر ایران، عضو ارشد موسسه خاور میانه است. او از سال 2001 تا 2006، به عنوان کارشناس ارشد سیاسی حوزه خاور میانه در جین لندن حضور داشته و از سال 2006 تا 2010، سردبیری تحلیل امور اسلامی آن را برعهده دار بود. وطن خواه همچنین به عنوان کارشناسان ارشد مطالعات خاورمیانه در مدرسه عملیات ویژه نیروی هوایی ایالات متحده (USAFSOS) خدمت کرده و استاد ادبیات در موسسه دفاعی مدیریت کمک های امنیتی (DISAM) در راایت پترسون AFB نیز هست.

 

© 2017  All Rights Reserved